Training services

Country: Netherlands
Language: EN NL
Customer: Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Number: 4272800
Publication date: 15-09-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
   Prinses Beatrixlaan 2
   Den Haag
   2595 AL
   Netherlands
   E-mail: iucezteam2@rvo.nl
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/66c4e3fdfcb7b909e86f3c7a7bc294d8
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/66c4e3fdfcb7b909e86f3c7a7bc294d8
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  5. Main activity:
   Economic and financial affairs
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Training: Communicating with the Public.


    Reference number: 201706070900
   2. Main CPV code:
    80500000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Het programma Shiraka van RVO.nl wil bijdragen aan het proces naar een democratische, pluriforme rechtsstaat, waarin ruimte is voor dialoog tussen overheid en burger. Capaciteitsopbouw en institutionele versterking van maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen en versterking van bilaterale relaties staan daarbij centraal. Het Shiraka programma bestaat onder andere uit een trainingscomponent.

    Nederland heeft het doel om ambtenaren (met minimaal 5 en maximaal 10 jaar relevante werkervaring) uit één van de doellanden in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika uit te nodigen om een training te volgen. Deze training draagt bij aan democratisering en rechtsstaatontwikkeling in de doellanden. Tevens wordt met de training beoogd de band van de deelnemer met Nederland en de Nederlandse overheid te versterken en kennis van en begrip voor het Nederlandse beleid over te brengen. Onderwerp van de training is "Communicatie met de burger".


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    80521000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Nederland.


   4. Description of the procurement:

    Opdrachtgever is voornemens over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met 1 ondernemer met een looptijd van maximaal vier (4) jaar. Indien de training in opdracht wordt gegeven, ontvangt u per volgend trainingsjaar (2018, 2019, 2020, 2021) een nadere overeenkomst/opdracht.

    De aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale opdrachtwaarde voor 4 jaar van maximaal 520 000 EUR exclusief btw indien de training in Nederland plaatsvindt en een totale geraamde opdrachtwaarde van maximaal 660 000 EUR exclusief btw indien de training in Nederland/doelland plaatsvindt. Dit is echter slechts een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 80
    Price - Weighting: 20
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2021-12-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   NL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 12:00
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information
 4. Procedures for review
  1. Review body
   Rechtbank "s-Gravenhage
   Postbus 20302
   Den Haag
   2500 EH
   Netherlands
   Contact person: 2500 EH
   Telephone: +31 703813131
   E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
   Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/s-Gravenhage/
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Netherlands за for this period

Software package and information systems Source: TED

Financial and insurance services Source: TED

Motor vehicle liability insurance services Source: TED

Relocation services Source: TED

Medical equipments Source: TED