Europese aanbesteding voor Emballage, Transport en Verwerking van Klein chemisch afval voor aan Omrin gelieerde gemeenten - Omrin - Afvalsturing Friesland NV

Country: Netherlands
Language: NL
Number: 4228061
Publication date: 13-09-2017
Source: TenderNed
Tags: Transport

Description

Aankondiging van een gegunde opdracht: Europese aanbesteding voor Emballage, Transport en Verwerking van Klein chemisch afval voor aan Omrin gelieerde gemeenten - Omrin - Afvalsturing Friesland NV

Tabbladen

Samenvatting

De opdracht omvat emballage, transport en verwerking van klein chemisch afval voor Omrin namens diverse aan Omrin gelieerde gemeenten (af te halen van diverse brengdepots) in het verzorgingsgebied van Omrin inclusief het in bruikleen ter beschikking stellen van alle benodigde verpakkingsmaterialen en emballage voor de duur van drie jaar met een optionele verlenging van twee jaar. De opdracht vangt aan op 1 augustus 2017 en bestaat uit twee percelen. De percelen worden separaat beoordeeld en gegund.

Kenmerken

NEDERLAND (NL)


Other tenders from Netherlands за for this period

Inzameling van gft, restafval en PMD - Gemeente Bernheze Source: TenderNed

Gecombineerde aanbesteding nieuwbouw overdekt zwembad Overboord en uitgifte risicodragende concessie beheer en exploitatie overdekt zwembad Overboord, openlucht zwembaden De Alk en De Abelen en diverse binnensportvoorzieningen in de gemeente Dronten - Gemeente Dronten Source: TenderNed

Marktverkenning Subsidiesysteem - Provincie Limburg Source: TenderNed

Transport equipment and auxiliary products to transportation Source: TED

Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways Source: TED