40.12009-11055 Contractmanagement DB contracten Renovatie Douanelab en Terra Nigra - Rijksvastgoedbedrijf

Country: Netherlands
Language: NL
Number: 19952
Publication date: 10-02-2017
Source: TenderNed

Description

Direct naar (in deze pagina):

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken

Aankondiging van een gegunde opdracht: 40.12009-11055 Contractmanagement DB contracten Renovatie Douanelab en Terra Nigra - Rijksvastgoedbedrijf Tabbladen

Het betreft een opdracht voor contractmanagement van een tweetal DB projecten; Renovatie Douanelab De Knip te Amsterdam en Masterplan Limburg Verbouwing Terra Nigrastraat te Maastricht.

NEDERLAND (NL)


Other tenders from Netherlands за for this period

Energie Aardgas - Open Universiteit Source: TenderNed

Europese aanbesteding Brandstoffen (via een tankpassysteem) Veiligheidsregio Gelderland-Zuid - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en RAV post Nijmegen Source: TenderNed

EA Kantoorartikelen en Bedrijfsmiddelen UWV - UWV Source: TenderNed

Tijdelijke verkeersmaatregelen - Gemeente Rijswijk Source: TenderNed

Landelijk - TEV 2012 Tractiegelijkrichter (levering en onderhoud) versie 2.0 - ProRail B.V. Source: TenderNed