V&G Risico-dossiers voor rijksgebouwen en Defensiegebouwen - Rijksvastgoedbedrijf

Country: Netherlands
Language: NL
Number: 19949
Publication date: 10-02-2017
Source: TenderNed

Description

Meldingen Informatieve melding

Digitaal inschrijven is mogelijk bij deze aanbesteding. Hiervoor moet u inloggen in TenderNed. Geen gebruikersaccount? Dan kunt u zich hier registreren.

Samenvatting

Het Rijksvastgoedbedrijf wil voor de gebouwen in haar vastgoedportefeuille een digitaal V&G risicodossier realiseren in een database. De dossiers dienen vanuit een app geraadpleegd te kunnen worden.
Het zullen in totaal ca. 7.500 gebouwen betreffen.

De opdracht betreft globaal de volgende activiteiten:
- Het houden van een bureau-onderzoek naar vastgoedgegevens;
- Het registreren van bestaande vastgoedgegevens en reeds bekende risico-elementen in het registratiesysteem;
- het inventariseren van risico-elementen en vastgoedgegevens ter plaatse en vervolgens registratie daarvan;
Het systeem en de database is/wordt eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf

NEDERLAND (NL)


Other tenders from Netherlands за for this period

Nationale Aanbesteding Narrow Casting 2 - VU medisch centrum Source: TenderNed

Onderhoud bermen, sloten en waterpartijen, gemeente Weert - Gemeente Weert Source: TenderNed

40.12009-11055 Contractmanagement DB contracten Renovatie Douanelab en Terra Nigra - Rijksvastgoedbedrijf Source: TenderNed

Energie Aardgas - Open Universiteit Source: TenderNed

Europese aanbesteding Brandstoffen (via een tankpassysteem) Veiligheidsregio Gelderland-Zuid - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en RAV post Nijmegen Source: TenderNed