Inkoop aanbod onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2017 - Gemeente Dordrecht

Country: Netherlands
Language: NL
Number: 19810
Publication date: 10-02-2017
Source: TenderNed

Description

Direct naar (in deze pagina):

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken

Vooraankondiging - Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten: Inkoop aanbod onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2017 - Gemeente Dordrecht Tabbladen

Voor deze aanbesteding wordt een meervoudige onderhandse procedure gevolgd conform de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad, bijlage XIV artikel 74 Sociale en andere specifieke diensten, als bedoeld in artikel 74, waarvan de procedure verder vormvrij is. De meervoudige onderhandse procedure zal in één (1) fase verlopen. Hiervoor zullen per perceel van de in totaal vijf (5) percelen, partijen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

In totaal worden maximaal 3 partijen per perceel uitgenodigd, waarvan er 2 direct door de aanbestedende dienst zullen worden uitgenodigd en er maximaal 1 geschikte kandidaat inschrijver zal worden toegevoegd die zich via deze vooraankondiging als kandidaat inschrijver aanmeld.

In het document Procedure en wijze van aanmelding als kandidaat inschrijver staat beschreven op welke wijze u zich kunt aanmelden als kandidaat inschrijver en welke informatie u daarvoor dient toe zenden.

Zuidoost-Zuid-Holland (NL336)

NEDERLAND (NL)


Other tenders from Netherlands за for this period

Design & Construct Prins Clausbrug Dordrecht - Gemeente Dordrecht Source: TenderNed

31119143: het coördineren en het uitvoeren van de gladheidbestrijding in Zuid-Holland Noord - Rijkswaterstaat Programma"s Projecten en Onderhoud Source: TenderNed

Consulent minimaregeling - Gemeente Amstelveen Source: TenderNed

Verkeersonderzoek - Gemeente Den Haag Source: TenderNed

Marktconsultatie Uitzendkrachten tbv het Erasmus MC - Erasmus MC Source: TenderNed