Onderzoeker uitnutting WMO - Gemeente Deventer

Country: Netherlands
Language: NL
Number: 19744
Publication date: 10-02-2017
Source: TenderNed

Description

Meldingen Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Talentenregiohuurtin.nl

Samenvatting

Situatieschets en opdracht
Gedurende het jaar 2016 is gebleken dat een aantal zorgaanbieders de aan hen toegewezen voorzieningen in een groot aantal gevallen niet volledig uitnutten. Daardoor blijven de declaraties achter bij de toegekende indicaties vanuit het sociaal team. Andere zorgaanbieders daarentegen nutten de toegekende declaraties volledig uit.

Opdracht
Specifiek gaat het om de volgende vragen:
- Is bij volledige uitnutting van de indicatie voldoende onderbouwing voor de geleverde zorg en zijn er trends waar te nemen soort voorziening, hoeveelheid toegekende uren of per medewerker Sociaal team;
- Wat zijn bij een lage uitputting de oorzaken en zijn er trends waar te nemen in soort voorziening, hoeveelheid toegekende uren of per medewerker Sociaal team;
- Alsmede de opdracht om te achterhalen waarom dan toch de indicatie in die hoeveelheid uren is bepaald door het sociaal team en de cliënt.

NEDERLAND (NL)


Other tenders from Netherlands за for this period

Leerlingenvervoer regio Noord Limburg - Gemeente Venlo Source: TenderNed

Alarmopvolging, Surveillance, Beveiliging- receptie, en hospitalitydiensten - Gemeente Haarlem Source: TenderNed

Schoonmaak decentrale locaties - Gemeente Haarlem Source: TenderNed

Glasbewassing decentrale locatie - Gemeente Haarlem Source: TenderNed

Inkoop aanbod onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2017 - Gemeente Dordrecht Source: TenderNed