Inkoop zorg- en welzijn 2018 - 2021 gemeente Rotterdam en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond - Gemeente Rotterdam - Serviceorganisatie

Country: Netherlands
Language: NL
Number: 19703
Publication date: 10-02-2017
Source: TenderNed

Description

Direct naar (in deze pagina):

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken

Marktconsultatie: Inkoop zorg- en welzijn 2018 - 2021 gemeente Rotterdam en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond - Gemeente Rotterdam - Bestuurs- en Concernondersteuning Tabbladen

In 2017 zal gemeente Rotterdam en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond aanvangen met de aanbestedingen op het gebied van Zorg volwassenen (Wmo), Regionale inkoop Jeugdhulp, Welzijn en Wijkteams. In het voorjaar van 2017 zullen deze 4 inkooptrajecten van start gaan. Gemeente Rotterdam en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond nodigen geïnteresseerde zorg- en welzijnsaanbieders uit om op 27 september 2016, 13 december 2016 en 16 februari 2017 een toelichting op onze plannen te krijgen alsmede te participeren in een aantal themabijeenkomsten voor de eerder genoemde inkoopsporen. De uitnodigingen en de verslagen van de bijeenkomsten zijn/worden als bijlage toegevoegd bij de digitale stukken van deze vooraankondiging.
Voorts wordt door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)voor de aanbieders van specialistische jeugdhulp in de week van 6 t/m 10 maart een aantal bijeenkomsten georganiseerd.
Doel van deze laatste bijeenkomsten is om de aanbieders van specialistische jeugdhulp te consulteren op een aantal belangrijke punten van de betreffende
besteksdocumenten.

NEDERLAND (NL)


Other tenders from Netherlands за for this period

EA Stations Belevings Monitor - NS Stations B.V. & ProRail Source: TenderNed

Training effectief vergaderen - Veiligheidsregio Kennemerland Source: TenderNed

Training ICO - Veiligheidsregio Kennemerland Source: TenderNed

Onderzoeker uitnutting WMO - Gemeente Deventer Source: TenderNed

Leerlingenvervoer regio Noord Limburg - Gemeente Venlo Source: TenderNed