Meubilair - ROC ID College

Country: Netherlands
Language: NL
Number: 19630
Publication date: 10-02-2017
Source: TenderNed

Description

Direct naar (in deze pagina):

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken

Aankondiging van een gegunde opdracht: Meubilair - ROC ID College Tabbladen

Het adviseren over en het leveren, monteren, servicen en onderhouden van school- en kantoormeubilair ten behoeve van Aanbestedende dienst.

NEDERLAND (NL)

Oost-Zuid-Holland (NL334)


Other tenders from Netherlands за for this period

Request for Information Kennisontwikkelingsprogramma BZ – KOP - Ministerie van Buitenlandse Zaken Source: TenderNed

Kantoorartikelen - ROC ID College Source: TenderNed

EA Accountantsdiensten 2016 - Stichting Lucas Onderwijs Source: TenderNed

Europese aanbesteding Losse sportinventaris - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden Source: TenderNed

Inkoop zorg- en welzijn 2018 - 2021 gemeente Rotterdam en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond - Gemeente Rotterdam - Serviceorganisatie Source: TenderNed