Onderwijslogistiek - Stichting ROC West-Brabant

Country: Netherlands
Language: NL
Number: 19626
Publication date: 10-02-2017
Source: TenderNed

Description

Direct naar (in deze pagina):

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken

Aankondiging van een gegunde opdracht: Onderwijslogistiek - Stichting ROC West-Brabant Tabbladen

De aan te besteden opdracht kan als volgt worden gedefinieerd: Het voorzien in één onderwijs logistieke oplossing waarmee geïntegreerd gepland kan worden voor meer jaren, per jaar en waarmee het onderwijs en alle benodigde voorzieningen geroosterd kunnen worden.

De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het realiseren van een bijdrage aan geborgde onderwijskwaliteit bij scholen en colleges van ROC West-Brabant. De onderwijs logistieke keten dient daartoe verankerd te worden met een geïntegreerde oplossing (meerjarenplanning, jaarplanning en roostering).

NEDERLAND (NL)

West-Noord-Brabant (NL411)


Other tenders from Netherlands за for this period

Design & Build Uitbreiding Aletta Jacobshal, RUG, Groningen - Rijksuniversiteit Groningen Source: TenderNed

Verhuizingen - Stichting ROC West-Brabant Source: TenderNed

Meubilair - ROC ID College Source: TenderNed

Request for Information Kennisontwikkelingsprogramma BZ – KOP - Ministerie van Buitenlandse Zaken Source: TenderNed

Kantoorartikelen - ROC ID College Source: TenderNed