Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek: Tenders

E-mail: p.nijkamp@key-quality.nl
Phone: +31 464583222
Country: Netherlands
Town: Voorhout
Address: Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek
401967417
Leidsevaart 2
Voorhout
2215 RE
Netherlands
Contactpersoon: 2215 RE
Telefoon: +31 464583222
E-mail: p.nijkamp@key-quality.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sophiascholen.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.sophiascholen.nl

Contracts: 3
tenders: 3
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 3